You Are Here: Home » Donosy » Regaty o Puchar Wójta Gminy Skulsk

Regaty o Puchar Wójta Gminy Skulsk

Regaty o Puchar Wójta Gminy Skulsk

Dnia 09-10 sierpnia 2014 na jeziorze Gople  w miejscowości Łuszczewo w bazie BINGOSPORT.PL, odbędzie się II edycja regat o Puchar Wójta  Gminy Skulsk oraz oficjalne otwarcie nowej bazy sportów wodnych BINGOSPORT.

REGATY BĘDĄ ZALICZANE DO

AMATORSKIEGO PUCHARU POLSKI WINDSURFINGU

WWW.APPW.PL

REGULAMIN REGAT

Termin regat:

09-10 sierpnia 2014

Ramowy harmonogram regat:

(sobota)
• 09:30 – Rejestrowanie uczestników
• 10.00 – Zakończenie rejestrowania uczestników
• 10.15 – Oficjalne otwarcie
• 10.45 – Skeapers Meeting, zebranie uczestników przed biurem regat, omówienie procedury startowej, trasy i ilości wyścigów,
• 11.00– WYŚCIGI
• 13.30– Przerwa obiadowa, po której ewentualne(w zależności o warunków) dalsze wyścigi
• 18.00– Impreza w bazie BINGOSPORT oraz część artystyczna

(niedziela)
• 9.00– Skeapers meeting
• 10.00– WYŚCIGI (przerwa w zależności od warunków wiatrowych)
• 15.00– Zakończenie regat

Miejsce regat i dyscypliny:

Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Gopłe, plaża główna Łuszczewo, baza Bingosport 

DOJAZD KLINIJ TUTAJ ŁUSZCZEWO GOPŁO

Dyscypliny: SLALOM I FW

Zostanie ustalona w dzień regat (w zależności od kierunku wiatru)

Uczestnicy

Regaty adresowane są dla amatorów (osób nie klasyfikowanych na żadnych listach rankingowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, PWA, MŚ, ME, Regat o randze Pucharu Europy i Świata itp).

W regatach mogą wziąść udział osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie startują za pozwoleniem rodziców lub ich opiekunów potwierdzonym pisemną zgodą).

Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:

– umiejętność pływania w pław

– umiejętność pływania na desce windsurfingowej,

– znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” jachtów żaglowych,

Sprzęt

Regaty rozegrane będą w konkurencji:
SLALOM – deski do 85cm żagiel 10,0

FORMULA WINDSURFING – deski do 1005mm żagiel 12.5

Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli.

Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żagiel.

Klasyfikacje

Punktacja wyścigu:

miejsce – 0,7 punktu, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty itd.

W regatach wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą ilość punktów.

Planowane jest rozegranie co najmniej 4 wyścigów lub jednego wyścigu jednogodzinnego . W przypadku rozegrania kilku wyścigów to najgorszy wyścig (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej. W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą losowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.

Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz kondycji psychofizycznej zawodników.

W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość pierwszych miejsc, a jeżeli remis pozostaje to ilość drugich miejsc itd. jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik, który będzie miał lepszą odrzutkę, jeśli nadal byłby remis to decyduje ostatni wyścig .

W PRZYPADKU BRAKU WARUNKÓW ŚLIZGOWYCH ZOSTANĄ ROZEGRANE WYŚCIGI TYPU COURSE RACING (TRASA PO TRÓJKĄCIE) NA SPRZĘCIE TYPU SLALOM (żagiel do 9,0 deska do 85cm)

Protesty

1. Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.

2. Protesty należy zgłaszaæ Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 100 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).

Przepisy bezpieczeństwa

1. Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.

2. Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych (w przypadku nie posiadania kamizelki asekuracyjnej zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z wyścigu).

4. W przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu.

5. Każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

Przepisy specjalne

1. W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.

2. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.

  1. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Nagrody

Organizator zapewnie pamiątkowe puchary dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników kategorii Slalom oraz FW. Nagrody rzeczowe – w zależności od możliwości sponsorów.

 

BAZA NOCLEGOWA:

 OBIEKTY TURYSTYCZNE

Pałacyk w Lisewie

Lisewo 33

62-560 Skulsk

tel: (63) 268-21-14

tel: 663-888-897

www.palacyklisewo.pl

Liczba miejsc: 50

Gospodarstwo agroturystyczne „Domek Serc” w Mielnicy Dużej

Mielnica Duża 33a

62-560 Skulsk

tel: (63) 268-55-11

e-mail: wtzmielnicaduza@o2.pl

www.mielnica.org.pl 

Liczba miejsc: 20

Gospodarstwo agroturystyczne Skulska Wieś

Skulska Wieś 5

62-560 Skulsk

tel: (63) 268-26-37

tel: 603-138-150

Liczba miejc: 18

Złota Rybka”

Skulska Wieś 4

tel: 603-138-150

www.domki-skulsk.za.pl

Liczba miejsc: 16

Gospodarstwo agroturystyczne w Mielnicy Dużej

Mielnica Duża 21

62-560 Skulsk

tel: 691-075-295

Liczba miejsc: 10

Gospodarstwo Ogrodnicze

Paweł Walczak

Lisewo 9

62-560 Skulsk

agroturystyka – skulsk. pl

tel. 691 847 804

Liczba miejsc: 20

Domki letniskowe

Jacek Szmidt

Łuszczewo

62-560 Skulsk

tel. 601 784 037

Liczba miejsc: 20

plakat skulks

Leave a Comment

© 2004-2015 Windclub.pl

Scroll to top