You Are Here: Home » Regaty » Regaty Mogilno już w najbliższa sobotę

Regaty Mogilno już w najbliższa sobotę

Regaty Mogilno już w najbliższa sobotę

Zaprzyjaźniony Klub z Mogilna zaprasza wszystkich na „I Amatorskie Regaty o Puchar Burmistrza Mogilna”

W dniu 14.09.2013r. na jeziorze Wiecanowskim k. Mogilna, odbędą się
„I Amatorskie Regaty o Puchar Burmistrza Mogilna”

REGULAMIN REGAT

Termin regat:
14.09.2013

Ramowy harmonogram regat:
9:00-10.30 Przyjmowanie zgłoszeń uczestników
11:00 Skippers Meeting, zebranie uczestników przed biurem regat, omówienie procedury startowej, trasy i ilości wyścigów
11:15 WYŚCIGI
15:00 Przewidywane zakończenie wyścigów, ciepły posiłem
16:00 Zakończenie regat, wręczenie pucharów, losowanie nagród

Organizator regat:
Mogileński Klub Sportowy „SurfWiecko”
ul. Szerzawy 11
88-300 Mogilno
email: surfwiecko@gmail.com

Miejsce regat:
Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Wiecanowski, plaża główna Wiecanowo k. Mogilna (E 17°95.0337; N 52°68.3389)
Trasa regat:
course racing lub slalom – zostanie ustalona w dzień regat (w zależności od kierunku wiatru)

Uczestnicy:
Regaty adresowane są dla amatorów (osób nie klasyfikowanych na żadnych listach rankingowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, PWA, MŚ, ME, Regat o randze Pucharu Europy i Świata itp). W regatach mogą wziąść udział osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie startują za pozwoleniem rodziców lub ich opiekunów potwierdzonym pisemną zgodą).

Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:
umiejętność pływania w pław
umiejętność pływania na desce windsurfingowej
znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” jachtów żaglowych

Opłata wpisowa:
10zł pobierana od uczestników w momencie zapisów do regat

Sprzęt
Regaty rozegrane będą w konkurencji: -slalom /deska do 90cm szer.-żagiel do 10m2
Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli. Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żagiel.

Klasyfikacje:
SLALOM LUB COURSE RACING

Punktacja wyścigu:

1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty itd.
W regatach wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą ilość punktów.
Planowane jest rozegranie co najmniej 4 wyścigów lub jednego wyścigu. W przypadku rozegrania kilku wyścigów to najgorszy wyścig (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej.
W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą lsowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.
Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz kondycji psychofizycznej zawodników.
W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość pierwszych miejsc, a jeżeli remis pozostaje to ilość drugich miejsc itd. jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik, który będzie miał lepszą odrzutkę, jeśli nadal byłby remis to decyduje ostatni wyścig .

Protesty:
Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
Protesty należy zgłaszaæ Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 300 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).

Przepisy bezpieczeństwa:
Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych (w przypadku nie posiadania kamizelki asekuracyjnej zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z wyścigu).
W przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu.
Każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

Przepisy specjalne:
W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Regulamin regat dostępny na stronie: www.wiecko.webd.pl/regaty.html

Leave a Comment

© 2004-2015 Windclub.pl

Scroll to top